Foto: Josefine Korhonen

Samtalsgrupp för sörjande

Du som mist din maka/make erbjuds att delta i en samtalsgrupp och möta människor som har samma erfarenhet.

Sorgen finns där, och varje känsla är unik, men det kan ändå kännas fint att få dela det svåra med andra och på så sätt få hjälp med sorgearbetet.

 

För mer information, kontakta:

Pernilla Parenmalm

Kyrkoherde