Foto: Josefine Korhonen

Samtal och stöd

En bristvara i vårt samhälle är tid och detta vill kyrkan vara en motvikt till. Att samtala och få stöd och hjälp är kostnadsfritt, inga journaler förs och tystnadsplikt är en självklarhet.

Det tar tid att bygga upp relationer – därför finns möjlighet till samtal, enskilt som i grupp, beroende på behov. Diakonin har också ett ansvar att påtala de brister som råder i samhälle och vara en röst för den som känner sig orättvist behandlad. För att bygga ett bättre samhälle är det viktigt att alla goda krafter samverkar.

Du kan prata med oss

  Suomeksi/På finska

  Keskusteluapua ja tukea

  Yhteiskunnassamme on pulaa ajasta ja tähän kirkko haluaa tuoda vastapainoa. Keskusteluapumme, tukemme ja muu apumme on maksutonta, raportteja emme kirjoita ja vaitiolovelvollisuus on itsestäänselvyys. 

  Suhteiden muodostaminen vie aikaa - siksi tarjoamme mahdollisuutta keskusteluun niin yksin kuin yhdessä tarpeesta riippuen. Diakonilla on myös vastuu viedä eteenpäin yhteiskunnasta löytyvistä puutteista ja olla ääni hänelle, joka tuntee itsensä epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. Paremman yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkien hyvien voimien yhteistyötä.

  Samtalsgrupp för sörjande

  Du som mist din maka/make erbjuds att delta i en samtalsgrupp och möta människor som har samma erfarenhet.

  Palveleva puhelin

  En del av Svenska kyrkans själavård på finska