Palveleva puhelin

En del av Svenska kyrkans själavård på finska

Finskspråkig telefonjour

Om du behöver samtala om din livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan dig finskspråkig själavård via telefon, Palveleva puhelin.


Svenska kyrkans finska telefonjour, Palveleva puhelin, är öppen varje kväll kl 21–23 för alla som vill samtala om sin livssituation på finska. Verksamheten bygger på anonymitet från bägge håll. Samtalen sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria.

De frivilliga medarbetarna i jouren erbjuder samtalshjälp, men ingen terapi, expertråd eller färdiga lösningar. Trosfrågor diskuteras endast, om den som ringer själv önskar det. Samtliga medarbetare har fått grundutbildning i samtalshjälp och får kontinuerlig handledning och fortbildning.

Svenska kyrkans finska telefonjour har funnits sedan 1989. Samtalen är kostnadsfria. Verksamheten omfattar hela landet och bygger på insatser från ideella jourmedarbetare. Telefonjouren är medlem i Telefonsjälavården i Sverige (TES) som är ansluten till International Federation of Telephone Emergency Services (IFOTES)

 

Palveleva puhelin

Ruotsin kirkon Palvelevassa puhelimessa, 020-26 25 00, soittoosi vastaa suomenkielinen lähimmäinen. Voit keskustella elämäntilanteestasi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Päivystäjä on vaitiolovelvollinen, tehtäväänsä koulutettu vapaaehtoinen. Palveleva puhelin päivystää joka ilta kello 21–23.

Keskustelun lähtökohtana Palvelevassa puhelimessa ovat soittajan esiin tuomat asiat. Palveleva puhelin tarjoaa soittajalle keskusteluapua, ei terapiaa eikä asiantuntijan neuvoja tai valmiita ratkaisuja. Halutessaan soittaja voi keskustella myös uskonnollisista kysymyksistä tai pyytää esirukousta.

Lisätietoa Palvelevan puhelimen toiminnasta ja päivystäjän tehtävästä saa hiippakunnista sekä Ruotsin kirkon verkkosivulta.

Palveleva puhelin on toiminut vuodesta 1989. Palvelu on valtakunnallinen ja maksuton, sillä sen toiminta perustuu päivystäjien vapaaehtoistyöhön.Palveleva puhelin kuuluu puhelinauttajien valtakunnalliseen TES-järjestöön (Telefonsjälavården i Sverige) ja on sen kautta mukana kansainvälisessä International Federation of Telephone Emergency Services (IFOTES) – yhteistyöjärjestössä.