Foto: Josefine Korhonen

Kyrkans Väntjänst

Vill du vara med och sätta ett guldkorn på en medmänniskas vardag?

I dagens samhälle är det lätt att känna sig ensam. Då behövs väntjänsten som består av personer som frivilligt besöker, ledsagar och håller kontakt per telefon med den som känner sig ensam. Vill du vara med och sätta ett guldkorn på en medmänniskas vardag?
 
Kontakta:
Marja Peju, diakon
Telefon: 016-35 85 15
E-post: marja.peju@svenskakyrkan.se
 

Kirkon Ystävänpalvelu

Haluaisitko olla mukana ja ilahduttaa jonkun ihmisen elämää?

Tämän päivän yhteiskunnassa moni tuntee itsensä yksinäiseksi. Silloin ystävänpalvelu voi olla suureksi avuksi ja tueksi. Ystävänpalveluryhmä koostuu ihmisistä, jotka vapaaehtoisesti vierailevat, tukevat ja pitävät yhteyttä puhelimitse yksinäisiin ihmisiin. Haluaisitko olla mukana ja ilahduttaa jonkun ihmisen arkielämää?

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä:
Marja Peju, diakoni
Telefon: 016-35 85 15
E-post: Marja.Peju@svenskakyrkan.se