Meny

Konfirmation

Dop och konfirmation hör ihop. Att konfirmeras betyder att bekräfta sitt dop. Vill du vara med?

Konfirmation är ett lärande. Många har ingen, eller väldigt liten kunskap om vad kristen tro är och vad det betyder i praktiken att vara kristen. Församlingen erbjuder därför denna "kristendomsskola" till såväl döpta som odöpta medlemmar av Svenska kyrkan. Både ungdomar och vuxna är välkomna!

Här är några exempel på vad vi kommer göra:

Samtal och undervisning om livets mening och mål.
Samtala om livsfrågorna: Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vad händer när jag dör? Och vilken är den stora livsmeningen?
Få inblick i de två böcker som är vårt samfunds viktigaste byggstenar, bibeln och psalmboken.
Praktisera det som menas med att "vara kristen": Gå på gudstjänst, lära sig att be  med ord såväl som utan ord, lära sig sjunga ur vår kyrkas stora skatt av sånger.
Lyssna och praktisera musik och sång som används i gudstjänsterna.
Delta i olika läger.
Lekar (för sådana behöver vi!)
Och mycket annat!

Funderar du på något är du välkommen att kontakta oss;

Kim Baung
Präst
Telefon: 016-35 85 05
E-post: kim.baung@svenskakyrkan.se 

Pernilla Parenmalm
Kyrkoherde
Telefon: 016-35 85 06
E-post: pernilla.parenmalm@svenskakyrkan.se

Amelie Lindén
Kantor
Telefon: 016 - 35 85 10
E-post: amelie.linden@svenskakyrkan.se