Foto: Josefine Korhonen

Kaste

KASTE

Kaste on kastettavan, perheen, ystävien ja seurakunnan juhla. Olennaisinta kastejumalanpalveluksessa on yhteys Jumalaan sekä täällä että taivaassa. Kaste on sakramentti, pyhä toimitus. Se on pyhä, koska Jeesus itse asetti sen. Kaste on tärkeä perinne, joka sitoo sukupolvet yhteen. Kaste ei ole nimenantotilaisuus, vaan kastettavan nimi sanotaan muistutuksena siitä, että on kysymys juuri tästä ihmisestä ja hänen elämästään. Kaste on Jumalan syleily; lupaus olla läsnä kaikkina elämän päivinä.

Seurakunnalla on kaksi kastemekkoa, jota voi lainata kasteen yhteydessä.

Kaste-, vihki- ja hautausasioissa sinua palvelee
ruotsiksi kansliamme 016-35 85 03. Voit pyytää kaksikielistä pappia.

Välkommen att boka tid för dop.
Kontakta expeditionen på 016-358503

Jeesus sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minut opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhään Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Matt. 28:18-20