Blå himmel med några ljusa moln.
Foto: konradlew

Internationella gruppen

En "Internationell grupp" finns inom Torshälla församling. Vi jobbar för insamling, stöd och engagemang för medmänniskan i världen.

Internationella gruppen i Torshälla församling

Internationella Gruppen består av människor som är intresserade av internationellt stöd- och hjälparbete. Vi samarbetar med planering av aktiviteter och genomförande av dessa. Aktiviteterna syftar till att sprida information och samla in pengar till "internationell diakoni".

Vi jobbar även med Rättvisemärkt. En verksamhet som vill främja rättvisan i världen. I församlingen serverar vi alltid Rättvisemärkt kaffe och té.

Vill du också vara med och bidra till en rättvis och jämlik värld?   

Kontakta:
Sara Andersson, Samordnare för internationella gruppen
Telefon: 016-35 85 19
E-post: sara.andersson4@svenskakyrkan.se

 

SKUT-ansvarig:
Birgitta Rydén Johansson, telefon: 016-35 51 74