Blå himmel med några ljusa moln.
Foto: konradlew

Internationella gruppen

Internationella gruppen i Torshälla församling jobbar för insamling, stöd och engagemang för medmänniskan i världen. Vi stödjer bland andra act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet (SKUT).

Internationella gruppen i Torshälla församling

I internationella gruppen finns människor som är intresserade av internationellt stöd- och hjälparbete. Gruppen planerar och genomför bland annat insamlingsarbeten och informationsinsatser för att sprida kunskap om act Svenska kyrkans och Svenska kyrkan i utlandets (SKUT) arbete. 

Vi gör utställningar, anordnar föreläsningar, håller lotterier och finns med i församlingens övriga aktiviteter. Vi ses på möten några gånger under året.

Vill du vara med och utveckla det internationella arbetet i församlingen? Kontakta oss! 

Kom och var med! 

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.