Meny

Hitta rätt i psalmboken

Psalmboken består av flera hundra psalmer. Men det är inte det enda som kan hittas i psalmboken. Där finns också Den Svenska Evangelieboken, En liten bönbok, utdrag ur Kyrkohandboken och Lilla katekesen.

Den första, och största delen av psalmboken består av psalmer. Men innan psalmerna inleds finns det ett tematiskt ordnat psalmregister. Där kan du enkelt se vart du hittar de psalmer som du kan använda vid Lovsång och Tillbedjan  eller varför inte Dagens och årets tider. 

Psalm 1-125 är ekumeniska psalmer, alltså psalmer som Svenska kyrkan delar med andra kristna samfund. Psalm 326-700 är psalmer som bara finns inom Svenska kyrkan. I en del psalmböcker finns det nyare psalmer, då har man även psalm 701-800. 

Om du stänger boken och tittar på sidorna kan du se att sidorna med psalmer, som är de första och flesta, är vita. Sedan följer ett antal sidor med grå markering. Dessa sidor hör till den Svenska Evangelieboken, det vill säga de texter som vi läser vid söndagens gudstjänst. De är indelade så att de följer kyrkoårets gång. Hittar du rätt söndag så kommer du hitta rätt texter. Längst bak i den Svenska Evangelieboken följer Övriga helgdagar (till exempel Maria bebådelsedag).

Varje söndag har texter som är indelade i tre årgångar. Det betyder att vi inte läser samma text år efter år, utan att vi i advent, då det nya kyrkoåret börjar, byter årgång. Det kyrkoåret vi är i nu (första advent 2019-Domsöndagen 2020) är årgång 3. Det betyder att efterföljande årgång är årgång 1 och föregående årgång är årgång 2.

Exempel: Har du din psalmbok med dig? (Om du inte har en psalmbok, kan du kontakta oss så kan vi försöka lösa det.) Vi testar med Tredje Söndagen efter Trefaldighet. Slå upp den Svenska Evangelieboken och bläddra fram tills du hittar den söndagen. Först står dagens bön. Sedan texterna för Första årgången. Bläddrar du vidare hittar du både Andra och Tredje årgången. I varje textsamling per årgång ingår tre texter och en Psaltarpsalm. I agendan för bönerna i Torshälla kyrka står det vilken av dessa texter, samt årgång som gäller. Kommer du till kyrkan och ber med oss kan vi hjälpa dig att hitta rätt. Ser vi till den Tredje Söndagen efter Trefaldighet, Tredje årgången, så är Gammaltestamentlig läsning Jesaja 66:12-14, Epistel texten är Första Petrusbrevet 5:5-11 och Evangelietexten är Lukasevangeliet 15:11-32. Psaltarpsalmen för Tredje söndagen efter Trefaldighet är Psaltaren 119:170-176.

Efter evangelieboken följer En liten bönbok. Där finns de böner som vi ber i kyrkan, samt andra förlsag på böner som är indelade efter olika teman, till exempel Aftonböner eller Sjukdom och lidande, samt förslag på andakter. 

Bönboken följs av Martin Luthers Lilla katekes. Martin Luther skrev Lilla katekesen eftersom han såg ett behov av en grundläggande förklaring av de viktigaste kristna frågorna. Här kan du alltså läsa vad Budorden faktiskt betyder eller vad Trosbekännelsen innebär. 

Även Kyrkohandboken finns i Psalmboken. Där kan du läsa hur en högmässa, vigsel eller ett dop kan gå till.

Vill du sjunga en Psalm, eller läsa en text men inte vet vart du kan hitta den? Då kan du gå vidare från kyrkohandboken till nästa del, nämligen registret. Där kan du hitta rätt text och rätt psalm, utan att bläddra igenom hela boken. 

Sist men inte minst finns sex sidor med vanligt förekomande böner, Herrens bön, Trosbekännelsen och Välsignelsen. Du kan hitta dessa snabbt under pågående gudstjänst genom att slå upp sista sidan. 

Vi hoppas att den här guiden kommer att hjälpa dig ta tillvara på Psalmboken och dess innehåll.