Tryggare kan ingen vara

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till GDPR.

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning.
Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. På så sätt kan man hänga med i den digitala utvecklingen, samtidigt som man minskar risken för den personliga integriteten.

Den 25:e maj 2018 blev förordningen svensk lag. Därför pågår just nu en omfattande anpassning till GDPR i Svenska kyrkan. Anpassningen handlar om att inventera och anpassa de tekniska systemen samt se över och justera arbetssätt och rutiner.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med miljontals personuppgifter. Vill du veta mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter? Klicka här!

 

 

INFORMATION OM SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I
SAMBAND MED ANMÄLAN TILL FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i
samband med anmälningar till församlingens verksamhet, sparas bara så länge
verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor, exempelvis rese- och lägeravgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

Vid kursverksamhet i samarbete mellan församlingen och Sensus studieförbund lämnas personnumret till Sensus. (Även Sensus följer GDPR.) Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas ut till ansvarig för kursen.

Vid resor och lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst.

Du har enligt GDPR artikel 7 rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter.

För att få veta vilka uppgifter Torshälla församling behandlar om dig, skickar du en undertecknad begäran till Torshälla församling, Kyrkogatan 1, 644 31 Torshälla. Observera att Torshälla församling enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för församlingens egen verksamhet och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

För att återta ditt samtycke eller om du har några frågor, kontakta dataskyddsombud: