Förtroendevalda

Möt kyrkofullmäktige och kyrkorådet!

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av församlingens medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkofullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär eller av stor ekonomisk betydelse, omfattande struktur- och organisationsförändringar. Det är kyrkofullmäktige som beslutar om kyrko- och begravningsavgift och fastställer budget och årsredovisning. Kyrkofullmäktige utser för varje mandatperiod ett kyrkoråd.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. Kyrkorådet består av sju ledamöter och lika många ersättare. Utöver dessa ledamöter är kyrkoherden självskriven ledamot i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige i Torshälla
Kyrkofullmäktige i Torshälla Foto: Leif Denander

För den som önskar ta del av kyrkorådets eller kyrkofullmäktiges protokoll går det bra att komma till Kyrkans hus under expeditionstid, mån-fre kl. 10-12.