Foto: Josefine Korhonen

Dop

Dopet är ett sakrament, en helig handling. När vi samlas kring dopfunten får vi tillsammans visa vår glädje och tacksamhet över personen som döper sig. Vi ber om att hen ska få leva i Guds kärlek och att Gud ska beskydda och bevara den som döps.

Vattnet i dopfunten och dopljuset som tänds ska berätta och påminna om kärleken från Gud, och påminna oss om vårt dop. Genom dopet blir barnet eller den vuxne insatt i ett sammanhang, blir medlem i Svenska Kyrkan och blir en del av kyrkan i hela världen.

DOP

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänster står samhörigheten med Gud, både här och i himlen. Dopet är ett sakrament, en helig handling. Det kallas så för att Jesus själv instiftade det. Dopet är en viktig tradition, som binder ihop släktena i nuet och i det förgågna. Dopet är inte en namngivningsakt utan namnet nämns för att påminna om att dopet är något personligt, det gäller just denna människas liv. Dopet är Guds omfamning, Guds löfte om att vara med under alla livets dagar, oavsett vad som händer.

Välkommen att boka tid för dop.
Kontakta expeditionen på 016-358503, du kan fråga efter en tvåspråkig präst.

Kaste-, vihki- ja hautaus-asioissa sinua palvelee ruotsiksi kansliamme 016-35 85 03. Voit pyytää kaksikielistä pappia.

Jesus säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matteusevangeliet 28:18-20

Dopträdet

I dopträdet hänger vi upp ett löv med barnets namn och datumet för dopet, på dopdagen. Trädet är en gåva från Margaretha Lindén.