Foto: Josefine Korhonen

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. En av de viktigaste uppgifterna inom diakonin är att möta människan där hon är i hennes vardag, visa respekt och aktning, uppmuntra och ingjuta hopp.

Att vara diakon
Alla människor har ett eget ansvar gentemot sin medmänniska men diakonen i församlingen har ett särskilt ansvar i sitt uppdrag att vara ett barmhärtighetens tecken och visa på Guds kärlek i handling.
 

Diakonia

Diakonia tarkoittaa palvelemista ja sen tehtävänä on huolehtia lähimmäisistä heidän elämänsä eri tilanteissa. Diakonian yksi tärkeimmistä tehtävistä on kohdata ihminen siellä, missä hän arkielämässään on, osoittaa kunnioitusta ja arvostusta, kannustaa ja pitää yllä toivoa.

Seurakunnan diakoni

Kaikilla ihmisillä on vastuu lähimmäisestään, mutta seurakunnan diakonilla on erityinen vastuu olla laupeuden esikuvana ja osoittaa Jumalan rakkautta teoissa.

 

 

Våra diakoner

  Samtal och stöd

  En bristvara i vårt samhälle är tid och detta vill kyrkan vara en motvikt till. Att samtala är kostnadsfritt och tystnadsplikt är en självklarhet.

  En skål med rödlök och champinjoner.

  Sopplunch

  Soppluncher serveras på tisdagar under vår- och höstterminen.

  Kyrkans Väntjänst

  Vill du vara med och sätta ett guldkorn på en medmänniskas vardag?

  Kirkkosilta-kahvila

  Kahvila Kirkon talossa. Täällä tarjotaan puuroa, kahvia, voileipiä, ja mukavaa seuraa.

  Samtalsgrupp för sörjande

  Du som mist din maka/make erbjuds att delta i en samtalsgrupp och möta människor som har samma erfarenhet.