Bild på undersidan av en ljuskrona med prismor.
Foto: Josefine Korhonen

Begravning

I begravningsgudstjänsten tar de anhöriga avsked av den som avlidit och prästen överlämnar henne/honom till Gud.

Begravningen kan ske antingen i S:t Olofs kapell eller i Torshälla kyrka. I begravningsgudstjänsten tar de anhöriga avsked av den som avlidit och prästen överlämnar henne eller honom till Gud.
 
Dödens allvar, sorgen och saknaden uttrycks i bibelläsningar bön, psalmer och begravningstal. Det kristna hoppet om uppståndelsens ljus blir centralt, samt tankar om livets frågor. Begravningen utformas i samarbete mellan prästen och de anhöriga.

BEGRAVNING

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Den är vårt hem. Vi lägger kroppen till vila. Men begravningsgudstjänst är också något att hämta kraft ur. Döden är början på många tankar, svåra och avgörande, ofta om vår egen stund på jorden.  Sorgen har lika många ansikten som sörjande. Det som kan bära i vardagens tomhet är Guds löfte om att vi inte är ensamma. Sorge- och anhöriggrupper och präster och diakoner finns till hands för den som vill dela sin sorg.

Vill du boka tid? Ring Kyrkans hus på telefon 016-35 85 03.
Du kan be om en tvåspråkig präst.

Musik
Begravningsgudstjänsten inleds och avslutas med musik. Som anhörig kan du komma med önskemål om vad som ska spelas. Församlingens musiker hjälper dig gärna att hitta passande musik.

Kontakta expeditionen, 016-35 85 03, för att komma i kontakt med tjänstgörande musiker.