Meny

Arbetskretsen

Torshälla kyrkas arbetskrets är en ideell förening som arbetar för diakonal hjälpverksamhet både lokalt och globalt.

Hantverk och slöjd

År 1898 startades Torshälla kyrkliga syförening. Nu har vi flera olika verksamheter. Både män och kvinnor är aktiva i grupper som ljustillverkning, sy- och träslöjd, målning och vävning.

Hantverk och slöjd:
tisdagar kl 9:00-12:00
gemensam kaffepaus vid 10-tiden.

Vävning: onsdagar kl 9:00-12:00

Slöjdalstren finns till försäljning i Kyrkans Hus året om samt vid speciella tillfällen som Torshälla marknad, julbasarer och under fastetiden. Kom och gör ett besök. Du kanske blir intresserad och vill vara med i gemenskapen!

Gemenskap

Gemenskap i nytta och nöje har man också en gång per månad, vanligen en onsdag eftermiddag, då någon underhållare, föreläsare och/eller nyttig person kommer till Kyrkans Hus.

Kyrkkaffe

Föreningen ordnar kyrkkaffen ca en gång i månaden, i juli månad på Bergströmska gården samt serveringen i Kyrkans Hus under Torshälla marknad.

Vill du vara med?

Eller få mer information? Kontakta:
Ann-Marie Andersson, ordförande 
Telefon: 016-35 80 48 eller 070-894 97 31
E-post: amander.annmarie@gmail.com