Gravplatser

Gravplatser

Kistgravplats, urngravplats och minneslund kan erbjudas på alla våra kyrkogårdar.

En askgravlund finns på Torsås kyrkogård men är också planerade att anläggas på Söderåkra och Gullabo kyrkogårdar.


Kistgravplats
Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering.


Urngravplats
Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering.


Minneslund
Minneslunden är en gemensam anonym gravplats. Den sköts med kontinuerlig tillsyn, utan kostnader för dem som har anhöriga gravsatta där, och är därför i vårdat skick.

Minneslund är en plats med helt anonym gravsättning inom området, och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats, och gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga. Minneslunden har en gemensam central smyckningsplats för blommor och ljus.


Askgravlund
Askgravlunden är ett alternativ för gravsättning utan gravrätt där anhöriga får delta vid gravsättningen. Inom anläggningen finns en gemensam smyckningsplats avsedd för snittblommor och gravljus.


Upplåtelsetiden är 25 år Namnplatta med inskription bekostas av gravrättsinnehavaren.