Söderåkra Kyrka

Söderåkra kyrka heter egentligen Sophia Magdalena och är en av församlingskyrkorna i Söderåkra församling.

Den plats där nuvarande kyrkan är belägen har minst tre kyrkor uppförts . Den första kända kyrkan torde uppförts under 1200-talet.Den verkar ha tillhört den typ av kyrkor som kallas ”Kalmarkustkyrka” – en tornlös stenkyrka bestående av flera våningar som haft olika funktioner. En ofta antagen funktion har varit försvar, men belägg saknas. Även andra funktioner måste tas i beaktande. [1] (Denna typ av kyrkor finns i bl a Kläckeberga, och Halltorp).

Under nordiska sjuårskriget (1563-70) brändes kyrkan och prästgården. Kyrkan byggdes upp på nytt 1571. År 1756 utökades kyrkan med korsarmar p.g.a. den stora trängseln i kyrkorummet.[1]

Under slutet av 1700-talet fattade församlingen beslutet att bygga en helt ny, rymlig kyrka. Kyrkan uppfördes i Gustaviansk stil år 1794-95, på samma plats där byns tidigare kyrkor stått sedan tidig medeltid. Byggmästarna N Wahlqvist och S J Lundgren ansvarade för bygget. Kyrkobyggnaden uppfördes delvis efter församlingens egna ritningsförslag upprättade av Andreas Törnberg och omarbetade av Överintendentsämbetet och delvis efter byggmästarnas egna intentioner.

Sveriges kung Gustav IV Adolf besökte byggnadsplatsen och beslutade namnge kyrkan efter sin mor Sofia Magdalena. Den 6 juni 1797 invigdes kyrkan av dåvarande hovpredikanten och kyrkoherden i Ljungby Ludvig Mörner.

Kyrkobyggnaden som är uppförd i sten och spritputsad består av ett rektangulärt långhus med kor i öster och en sakristia på norra sidan i anslutning till koret.Tornet i väster är försett med en sluten lanternin med en mindre spira. (Tornur insattes i lanterninen 1804).

Interiören som är av salkyrkotyp präglas av ljus och rymd. Koret avskiljs av en låg triumfbåge. Kyrkorummet täcks av putsat tunnvalv.