Projektgrupper

Här kan du läsa mer om våra projektgrupper och vilka grupper som är aktuella just nu.

Babysång

Babysång är för barn från 0 - 10 mån

Musiklek

För barn i åldern 1-3 år

Musikskoj

För dig som går i förskoleklass eller årskurs 1

Musikalgänget

Vi sjunger, spelar teater, tillverkar rekvisita och samtalar om olika frågor.

BABYSÅNG
En sångstund dit mammor och pappor kommer med sina barn och sjunger med/för dem. Vi sjunger gamla och nya barnsånger, med olika rörelser och musikaliska tillbehör. Varje sångstund är cirka 25 minuter och avslutas med fika.

MUSIKLEKIS
Med hjälp av barnets egen lek och spontanitet lär vi in musikens grunder, genom sång, spel, rytmträning, lyssnarövningar, rörelse till musik och avslutar med en kort samling med andakt.

MUSIKSKOJ
Tillsammans sjunger vi sånger, provar på instrument, rytmik, rörelse till musik och har en kort samling med andakt.

MUSIKALGÄNGET
Vi träffas och sjunger, spelar teater, tillverkar rekvisita och samtalar om olika frågor. Ibland övar vi i storgrupp och ibland delar vi upp oss. 

För mer information kontakta:

Mats Alexandersson, musiker
Telefon: 0486-452 17
E-post: mats.alexandersson@svenskakyrkan.se