Personuppgiftshantering - GDPR

Din personliga integritet är viktig. För att du ska veta att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt vill vi informera om vilka personuppgifter vi hanterar, varför, samt hur länge vi hanterar dem. (Sidan är under uppbyggnad)