Musiklek

För barn i åldern 1-3 år

Musiklek

Vi i Torsås pastorat inbjuder till 8 veckors musiklek för dig och ditt barn mellan 11 mån och 3 år. Vi sjunger gamla och nya barnsånger, med olika rörelser och musikaliska tillbehör. Vi håller på ca 25 minuter och avslutar med fika.

En gång i månaden träffas vi till småbarnsgudstjänst i kyrkan.

 

* Vi tar in max 8 barn med en medföljande vuxen

* Ta med en egen filt att sitta på

* Vi förutsätter att vi alla under pandemin tar ansvar,

tänker på varandra och lyssnar på Folkhälsomyndighetens råd.

 

Start torsdag 9 sept kl 9.30 – 10.30 i Lilla Olofsgården Torsås

Info och anmälan (senast 3/9) till:

Mail: mats.alexandersson@svenskakyrkan.se eller Tel:0486-452 17