Hur funkar digitala gudstjänstbesök

Hur funkar digitala gudstjänstbesök?