Foto: Bernt Fransson

Gullabo kyrka

Gullabo kyrka är församlingskyrkan i Gullabo församling.

Nuvarande träkyrka uppfördes 1804 efter ritningar av arkitekt Axel Almfelt och invigdes 1805. Den ersatte ett äldre träkapell från 1713 som hade blivit för litet. Första kyrkobyggnaden på platsen uppfördes redan på 1300-talet.

Kyrkan är byggd av liggtimmer och klädd med vitmålad locklistpanel. Den består av rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i sydost. Bakom koret finns en sakristia och två smårum. Huvudingången finns vid nordvästra kortsidan. Vid sydöstra sidan finns separata ingångar till smårummen. Yttre tillbyggnader för sakristia och vapenhus saknas. Kyrkan har ett sadeltak belagt med tegel.[1] På takets sydöstra sida vilar en liten takryttare i vilken kyrkklockorna har sin plats. Storklockan är jämngammal med kyrkan. Lillklockan skänktes 1928 av församlingens ungdomskrets.