Förtroendevalda

Förtroendevalda i Torsås pastorat för mandatperioden 2022-2025 (För församlingsråden mandatperiod 2024-2025)

Kyrkofullmäktige

Ledamöter
Annika Axelsson, ordförande
Åke Karlsson, vice ordförande
Conny Arvidsson
Ulla Borgius
Lars Ove Bramstedt
Katarina Dahlberg
Anna Fransson
Jonas Fransson
Christer Gustafsson
Anne Ivholm
Anders Johansson
Hans Larsson
Eivor Nilsson
Birgitta Andrén Olsson
Jan-Olof Olsson
Annette Ottosson
Ann Palmqvist
Johanna Palmqvist
Björn Petersson
Susanne Rosén
Ann-Chatrin Schaefer
Britt-Marie Swedestam
Maj Wernebrant
Bengt Österström
Karin Österström

Ersättare
Jörgen Anderson
Ylva Arvidsson
Linda Eriksson
Anita Gustavsson
Kerstin Gårdmo
Eivor Helgezon
Lennart Johansson
Daniel Niklasson
Berit Olsson
Gunilla Palmqvist
Joel Parde

Kyrkorådet

Ledamöter
Annette Ottosson, ordförande
Eivor Nilsson, vice ordförande
Conny Arvidsson
Anna Fransson
Anders Johansson
Åke Karlsson
Ann Palmqvist
Björn Petersson
Susanne Rosén
Bengt Österström

Ersättare
Kamilla Agborg
Annika Axelsson
Ulla Borgius
Jonas Fransson
Christer Gustafsson
Jan-Olof Olsson
Ann-Chatrin Schaefer
Britt-Marie Swedestam
Maj Wernebrant
Karin Österström

Församlingsråd Gullabo

Ledamöter
Christer Gustafsson, ordförande
Åke Karlsson, vice ordförande
Ann Palmqvist, sekreterare
Ann-Chatrin Schaefer
Eivor Nilsson
Jan-Olof Olsson

Ersättare 
Katarina Larsson
Berit Olsson
Ylva Arvidsson

Församlingsråd Söderåkra

Ledamöter 
Katarina Dahlberg, ordförande
Jonas Fransson, vice ordförande
Eivor Helgezon, sekreterare
Elin Sandholm
Daniel Niklasson
Maj Wernebrant

Ersättare 
Elsie Ludwig
Pär Åkesson

Församlingsråd Torsås

Ledamöter
Karin Österström, ordförande
Gunilla Palmquist, vice ordförande
Carina Johansson, sekreterare
Annika Axelsson
Ulla Borgius
Elisabeth Ilhammar

Ersättare 
Ellinor Hammare
Margareta Johnsson