Förtroendevalda

Förtroendevalda i Torsås pastorat för mandatperioden 2022-2025 (För församlingsråden mandatperiod 2022-2023)

Kyrkofullmäktige

Ledamöter
Annika Axelsson, ordförande
Åke Karlsson, vice ordförande
Conny Arvidsson
Marie-Louise Aspernäs
Ulla Borgius
Lars Ove Bramstedt
Katarina Dahlberg
Anna Fransson
Jonas Fransson
Christer Gustafsson
Anders Johansson
Hans Larsson
Eivor Nilsson
Birgitta Andrén Olsson
Jan-Olof Olsson
Annette Ottosson
Ann Palmqvist
Johanna Palmqvist
Björn Petersson
Susanne Rosén
Ann-Chatrin Schaefer
Britt-Marie Swedestam
Maj Wernebrant
Bengt Österström
Karin Österström

Ersättare
Jörgen Anderson
Ylva Arvidsson
Linda Eriksson
Anita Gustavsson
Kerstin Gårdmo
Eivor Helgezon
Anne Ivholm
Lennart Johansson
Daniel Niklasson
Berit Olsson
Gunilla Palmqvist
Joel Parde

Kyrkorådet

Ledamöter
Annette Ottosson, ordförande
Eivor Nilsson, vice ordförande
Conny Arvidsson
Anna Fransson
Anders Johansson
Åke Karlsson
Ann Palmqvist
Björn Petersson
Susanne Rosén
Bengt Österström

Ersättare
Kamilla Agborg
Annika Axelsson
Ulla Borgius
Jonas Fransson
Christer Gustafsson
Jan-Olof Olsson
Ann-Chatrin Schaefer
Britt-Marie Swedestam
Maj Wernebrant
Karin Österström

Församlingsråd Gullabo

Ledamöter
Ann-Chatrin Schaefer, ordförande
Christer Gustafsson, vice ordförande
Ann Palmqvist, sekreterare
Eivor Nilsson
Åke Karlsson
Jan-Olof Olsson

Ersättare 
Katarina Larsson
Berit Olsson
Ylva Arvidsson

Församlingsråd Söderåkra

Ledamöter 
Katarina Dahlberg, ordförande
Jonas Fransson, vice ordförande
Marie-Louise Aspernäs, sekreterare
Elin Sandholm
Daniel Niklasson
Maj Wernebrant

Ersättare 
Gunilla Barrdahl
Eva Bertilsson
Eivor Helgezon
Elsie Ludwig

Församlingsråd Torsås

Ledamöter
Karin Österström
Annika Axelsson
Carina Johansson
Ulla Borgius
Kamilla Agborg
Gunilla Palmquist

Ersättare 
Elisabeth Ilhammar
Jenny Olsson
Ellinor Hammare