Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen

Taizémässa

Välkommen till enkel Taizémässa 12 nov kl 16:00

Söndagen den 12 November är du välkommen till en enkel mässa i Taizé-ton. En gudstjänst som präglas av enkelhet, sånger, tystnad och reflektion. 

Lite bakgrund angående Taizé.

Taizé är ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé i centrala Frankrike, som grundades år 1949 av Roger Schutz, broder Roger (1915-2005). Broder Rogers avsikt var att återknyta till det allmänna kristna arvet - liv i gemenskap, vigt till tjänande av nästan och lovsång till Gud. Hans mål var att förena kristna över samfundsgränserna.

Redan från början var brödraskapet internationellt och idag består det av bröder från de reformerta, lutherska, anglikanska och katolska kyrkofamiljerna. Det finns två svenska bröder klostret.

Broder Rogers kloster är idag världskänt och besöks av över 5000 människor varje år, som vill delta i det stilla livet, som präglas av bön och lovsång. Taizé har kommit att bli en viktig plats, särskilt för unga kristna. År efter år har antalet unga besökare som kommit till Taizé ökat och flera konfirmandresor från Sverige går dit varje år.

Speciellt för en Taizémässa är sångerna som är korta, oftast bara en eller ett par fraser. Sången sjungs flera gånger i följd och har en meditativ karaktär. De är ofta byggda runt enstaka fraser ur Psaltaren eller evangelierna.