Nordisk Gudstjänst

Välkommen att fira Nordisk gudstjänst tillsammans med våra systerkyrkor den 14 April kl 10:30

Den 14 April kl. 10:30 (OBS Tiden) bjuder vi tillsammans med Danska, Finska och Estniska kyrkan in till en gemensam gudstjänst.
Gudstjänsten kommer att vara på Engelska

Plats: Danska kyrkan på 72 Finch Av. W
Tid: 10:30

Efter gudstjänsten är det självklart Kyrkkaffe med olika nordiska specialitéer.