Gravljus har ställts upp i formen av ett hjärta på en grav.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Minnesgudstjänst Allhelgona

Välkommen 5 nov kl 16:00 på minnesgudstjänst

Allhelgona, den helg då vi minns de som gått före oss.
I Sverige tänds ljusen på gravarna denna helg och vi stannar upp och minns alla dem, nära och kära, som gått före oss. 

Välkommen till en enkel gudstjänst kl 16:00 den 5 Nov. 
En gudstjänst präglad av musik, ljus och minnet av dem som vi alltid kommer att bära med oss.