Medlemsbidrag

Hur mycket bör jag stödja kyrkan med?

Församlingen har tagit beslut om en rekommendation om vad som utgör ett rimligt bidrag för enskilda individer. En grundregel är att bidraget skall stå i relation till vars och ens förmåga att betala, och vi anser att ingen skall behöva betala mer än 1% av sin årsinkomst till kyrkan. Detta belopp är ganska lågt. Många församlingar inom lutherska kyrkan här i Kanada förväntar sig ett bidrag av 2 - 3% av årsinkomsten, och det är inte ovanligt inom en del samfund att man ger "tionde", det vill säga 10% av inkomsten. Nedanstående rekommendation skall naturligtvis inte ses som ett tak: den som känner att man vill ge 2, 3, eller 10% är välkommen att göra det.

Årsinkomst Rekommenderat
årligt bidrag
Motsvarande
bidrag per månad

Mer än
$60.000

$600

$50

$54.000-59.999

$540

$45

$48.000-53.999

$480

$40

$42.000-47.999

$420

$35

$36.000-41.999

$360

$30

$30.000-35.999

$300

$25

$24.000-29.999

$240

$20

$18.000-23-999

$180

$15

$12.000-17.999

$120

$10

Mindre än$12.000

$60

$5

När du stöder din kyrka ekonomiskt kan du välja att göra detta på olika sätt. Går du regelbundet i gudstjänsterna kan du lämna donationen i kollekten. Om du bor längre bort och inte kan komma så ofta men ändå värderar kyrkan arbete för svenskar kan du ansluta dig till Pre-Authorised Remittance för att på så sätt ge kyrkan en tryggad månatlig inkomst. Vi föredrar Pre-Authorised Remittance eftersom det ger församlingen en överblick över dess inkomster som underlättar planerandet av verksamheten.

Alla donationer över $25 per år är avdragsgilla och skattekvitton skickas ut inför deklarationen.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med att räkna ut ditt bidrag kontakta då vår kassör Anne-Marie Johansson, tel: (416) 299 4575, e-mail: annemariejohansson31@gmail.com.