Luciagudstjänst

Söndagen den 10 december kl 16:00

Servering börjar kl. 16.00
Det vackra luciatåget, under ledning av Emma Eriksson, träder in i kyrkan kl.17.00.

Det kostar inget att se Luciatåget men skänk gärna en slant till kollekten.

OBS!! 
Parkering vid kyrkan är starkt begränsad. Parkera gärna på sidogatorna! 
Vi vill så långt som möjligt reservera de få platserna vid kyrkan för dem som har svårt att gå eller har andra mobilititetsproblem.