Foto: Svenska kyrkan i Toronto

Kyrkoherdemottagningen den 17 Mars

Den 17 mars 2024 mottogs Maria Scharffenberg som Kyrkoherde för Svenska kyrkan i Toronto och som Mobil präst Nordamerika

I närvaro av bland annat Biskop Erik, Bishop Andrew och Bishop Michael mottogs under högtidliga former kyrkoherde Maria Scharffenberg som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Toronto och Mobil präst Nordamerika

Kyrkoherden har ett speciellt uppdrag i kyrkan. Eller för att citera från mottagningsgudstjänsten: 

En kyrkoherde skall, som varje präst, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård. Kyrkoherden har därtill ett särskilt ansvar för pastoratet. Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingarnas andliga ledare och tillsammans med de förtroendevalda tillse att allt sker med god ordning och efter Guds vilja. 

Förutom ovan nämnda biksopar var även Megan Jull från St Augustine, samt representanter från flera av våra olika samarbetskyrkor så som till exempel både Danska och Finska kyrkan med. Toronto Swedish Singers förgyllde det hela med vacker sång.

Efteråt var det festligt kyrkkaffe med hemlagad Prinsesstårta och många goda samtal.