Kören vid Sunset Villa
Foto: Anders Runesson

Toronto Swedish Singers

Toronto Swedish Singers är en fristående kör som övar i kyrkan på onsdagar.


The Toronto Swedish Singers är känd i Toronto för sina välorganiserade och fint komponerade konserter. Kyrkan är fullsatt till både deras vår- och julkonsert.

Kören är öppen för de som är födda i Sverige och för de som har ett svenskt påbrå och för de som är intresserade av svensk kultur. Körens mål är dels att föra vidare den svenska sångglädjen, som är så karaktäristisk för svenska körer, dels att dela det rika sångarvet med det skandinaviska samanhang som finns i Toronto via sina konserter.

Körens har en egen hemsida:Toronto Swedish Folkdancers and Singers