Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kallelse till Stämma

Kallelse och Dagordning till stämma den 24 Mars

Härmed kallas alla medlemmar till kyrkostämma 

Tid: Söndagen den 24 Mars klockan 14:00 före gudstjänsten.

Adress: Svenska kyrkan, 1847 Bayview Avenue

Här kan du ladda ner Dagordningen för mötet!

Man kan även delta via Zoom. OBS att registrering i så fall måste ske via följande länk,  Anmälan Zoom

OBS att endast medlemmar har rösträtt!

Om du är osäker på om du är medlem, fyll i nedanstående formulär.

Varje vecka under terminstid skickar vi ut ett veckobrev med information. Med jämna mellanrum ger vi också ut Kyrkonytt. Kyrkonytt kan fås både elektroniskt och i pappersform. Tänk på miljön och läs gärna Kyrkonytt på nätet.