Högmässa

Varmt välkomna att fira högmässa med oss kl 16:00 den 16 Juni

Varje söndag kl 16:00, om inget annat anges, firar vi högmässa.

Söndagen den 16 Juni är tredje söndagen efter Trefaldighet och temat är ”Förlorad och återfunnen”

Efter gudstjänsten är den kyrkkaffe.

Vill du hjälpa till? Hör av dig eller kom en stund tidigare

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.