Hembesök

Man är på sina egna villkor hemma.

Att göra hembesök är ett privilegium och ett stort ansvar. Hemmet är en plats där det ibland är lättare att berätta sin livshistoria. Man är på sina egna villkor hemma.

Om man inte har möjlighet att röra sig utanför hemmet kan behovet av besök där man får tala svenska växa sig stort. Vi ställer gärna upp och kommer till dig om du vill.

Vi håller kontinuerlig kontakt genom hembesök och samtal med många svenskar. Känner du någon som skulle uppskatta besök eller en påringning så finns vi tillängliga för samtal, rådgivning och hembesök.