Någon spelar kyrkorgel.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Gudstjänst kl 16:00

Den 5 mars firar vi som vanlig gudstjänst tillsammans

Välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss.

Idag leds gudstjänsten av Simon Kangas Larsen och är på Engelska

Efter gudstjänsten finns även möjlighet till fika.