Du behövs i Kyrkorådet!

Tycker du att vi gör rätt saker i Kyrkan, eller ska vi ändra på något?

Uppskattar du Svenska kyrkans verksamhet?
Har du 40 timmar per år att ge till kyrkan?
I så fall behöver vi dig!
Kykorådet behöver nya medlemmar.
Vad är kyrkorådet?
Kyrkorådet består av förtroendevalda medlemmar som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för församlingen
Som kyrkorådsmedlem hjälper du till att bevara vår fina svenska församling i Toronto och finns med och bestämmer vad vi skall göra.
Vi har ungefär 10 stycken tvåtimmars möten per år för att diskutera administrativa frågor och planera verksamheten (basarer, gudstjänster osv).
Vi träffas oftast via Zoom.
Kyrkorådet utses formellt av Kyrkostämman där alla medlemmar i församlingen har rösträtt.
Anmäl ditt intresse senast den 31 januari.
Vi röstar in nya kyrkorådsmedlemmar på vår kyrkostämma i mars.
Maila till toronto@svenskakyrkan.se om du vill vara med eller om du känner någon du tycker skall vara med

Här kan du läsa mer om vad kyrkorådet är och gör

Kyrkorådet

Kyrkorådet består av förtroendevalda medlemmar som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för församlingen. De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som är vigda till präst eller diakon del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet. Tillsammans har de också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten.