Foto: Madelen Zander /Ikon

Dataskyddsförordningen - GDPR

För Svenska kyrkan i Toronto är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Om dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Sverige och EU anpassar sig efter den nya lagen som handlar om att skydda och värna dina personuppgifter (som namn, adress och telefonnummer). Detta berör också Svenska kyrkan i Toronto.

Svenska Kyrkans har alltid vårdat våra medlemmars personuppgifter och vårt medlemsregister har bra säkerhetsåtgärder, men i och med den här nya lagen vill vi så klart bli ännu bättre!

Fotograf Foto: Racorn /Mostphotos

Hur vi behandlar bilder

Svenska kyrkan i Toronto använder ofta bilder på hemsidan, i tryckt material och i sociala medier för att berätta både i text och bild om kyrkans mötesplatser. Så här hanteras bilderna.

Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, nyhetsbrev, trycksaker eller i sociala medier utan ett muntligt eller skriftligt samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. 

Vid stora evenemang fotograferar vi ofta och informerar om detta i programblad och/eller skylt vid ingången. Vill du inte förekomma på bild från t ex nationaldagsfirande eller julbasaren ber vi dig kontakta någon i personalen. Då ser vi till att du inte förekommer på de bilder som publiceras.

Ett skriftligt samtycke som upprättats eller ett muntligt samtycke som givits kan när som helst hävas genom att kontakta personal i församlingen.

Hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem

Om du är medlem i Svenska Kyrkan i Toronto behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och epostadress. Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifterna till en tredje part.

Om du har frågor om behandlingen av dina uppgifter så är du såklart välkommen att kontakta kyrkan.