Birkagruppen
Foto: Anna Runesson

Birkagruppen

Birka är den grupp som förvaltar det som är själva murbruket i församlingen - svenskheten.

Birka organiserar basarer, middagar och svenska kulturarrangemang som valborg, midsommar, nationaldagen och lucia. Inom Birka finns även den grupp som tillverkar det svenska konsthantverket som är till försäljning på basarerna.

Birka är till för både män och kvinnor, unga och äldre, ensamstående och familjer. Hur ens engagemang ser ut beror på hur mycket man vill göra. Endel bär bord och ställer i ordning till basarerna, andra kanske hjälper till med större delen av maten till det årliga påskbordet. Någon från Birka tänder valborgselden, medan en annan organiserar lekarna för barnen. Även det söndagliga kyrkkaffet organiseras av Birka.

Det historiska Birka, var Sveriges första stad och låg strategiskt på ön Björkö i Mälaren ett par mil väster om Stockholm, just där handelsvägarna korsade varandra. Till Birka kom missionären Ansgar år 829 och grundade där den första kristna kyrkan i Sverige. Birka - ett namn som förpliktar, ett arv att förvalta.

Birka träffas på Onsdagar. Pysslar gör vi veckorna som leder upp till påsk och julbazarerna.

Vill du gå med i Birka kontakta då Anne-Marie Johansson, tel: (416)299 4575, e-mail: annemariejohansson31@gmail.com