Toronto och Svenska kyrkan i Norges förtroendevalda på trappan utanför Agricola.
Foto: Cia Leander

Besök från Norge

Första veckan i maj 2016 fick vi besök av Svenska kyrkan i Norge

Första veckan i maj fick vi besök av Svenska kyrkan i Norge. På schemat stod bland annat studiebesök, utflykt till Niagara, kyrkorådsmöte och konsert. På kyrkorådsmötet gavs tillfälle att presentera arbetet i respektive församling och förslag kom på hur vi kan samarbeta i framtiden. Margaretakyrkans kammarkör och solister gav en vårkonsert som var mycket uppskattad. Efter konserten var det fest i samlingssalen där medlemmar ur de båda församlingarna fick tillfälle att träffas. Läs mer om den händelserika veckan i Kyrkonytt.


Ett stort tack till den Svenska Margaretaförsamlingen i Oslo, som i samband med besöket i maj donerade $12,948 till församlingen i Toronto. Er givmildhet är enormt uppskattad!