Barns tvåspråkiga utveckling

Välkomna till ett kort föredrag om barns tvåspråkighet

På kyrkaffet efter gudstjänsten den 12 November kommer Lilian Nygren-Junkin, Dr. i språkpedagogik, och berättar för oss om barns språkliga utveckling i flerspråkiga miljöer.

Ingen anmälan behövs