ljus
Foto: Ebba Leander Oh

Andrum

Tänd ett ljus och be en bön.

Om bön

"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. "
(Matt. 7:7)

Bön är ett sätt att tala med Gud. Bön är universellt och ekumeniskt d.v.s. alla religioner använder sig av bön och oftast är alla kristna kyrkors vanligaste böner rätt lika.

Bön kan ske på många olika sätt:

 1. Man kan be många personer på en gång och med samma ord (t.ex. när vi ber ’Fader vår’ i kyrkan Matt 6:9ff).
 2. Man kan be i ensamhet och med egna ord (Matt 6:6).
 3. Någon kan leda bönen medan de andra är tysta.
 4. Någon kan leda en förbön och avsluta varje bönestrof med t.ex. ”Herre hör vår bön”) och de andra svarar med ett bönesvar (t.ex. ”och låt vårt rop komma inför dig”).
 5. Man kan sjunga en bön (ibland sjunger prästen bönerna i kyrkan).
 6. Man kan be glad, hjälpsökande, uppgiven eller arg. Det finns inga känslor vi inte får visa för Gud.
 7. Man kan tända ett ljus och be för någon. Ofta har kyrkor ljusbärare för detta ändamål.
 8. Vissa perioder i livet ber man mycket ibland lite. Ibland ber man med ord och ibland är bönen tyst.
 9. I kloster använder man tideböner d.v.s man ber vid fem olika tidpunkter under dagen. Ofta använder man texter ur Psaltaren som man växelläser när man ber tideböner. Psaltaren är Bibelns egen bönbok.

Tips för den dagliga bönen

Skapa dig en ‘helig plats’

 • Sätt upp en bild av Jesus t.ex. en ikon.
 • Tänd ett ljus.
 • Tag tre djupa andetag för att samla dig.
 • Korsteckna dig.

Bönen (högt eller tyst)

 • Be en inledningsbön t.ex. Den Heliga Birgittas bön "Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den."
 •  Be fritt. Om det känns svårt kan du ta hjälp av ledorden ‘tack, hjälp, förlåt’.
 • Stanna ett tag i tystnaden. "I Guds tystnad får jag vara, ordlös stilla, utan krav” (Svensk psalm 522)
 • Be Fader vår.

Avslutning

 • Läs välsignelsen och korsteckna dig.
 • Blås ut ljuset.