ljus
Foto: Ebba Leander Oh

Andrum

Tänd ett ljus och be en bön.

"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. "
(Matt. 7:7)

Bön är ett sätt att tala med Gud. Bön är universellt och ekumeniskt d.v.s. alla religioner använder sig av bön och oftast är alla kristna kyrkors vanligaste böner rätt lika.

Bön kan ske på många olika sätt, i tystnad eller högt, ensam eller i grupp. 

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.