Grön skylt vid gravplats där man söker gravrättsinnehavare.
Foto: Hanna Hummelbo

Vad betyder skylten?

Dessa skyltar betyder att gravrättsinnehavare till graven sökes. Har du sett en sådan här grön skylt på en grav du känner till, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Flera gravar på pastoratets kyrkogårdar saknar innehavare. Sådana här gröna skyltar har satts upp på de gravar som är berörda, där de anhöriga uppmanas att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Det är viktigt för dig som vill behålla en gravplats att det finns aktuella uppgifter om vem som är innehavare, annars kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

På den gråa skylten står var graven finns. Notera det numret för snabbare hantering.

Töreboda kyrkogårdsförvaltning

Tel: 0506-185 80
Öppet: mån 9-12 • ons 13-15 • tors 9-12
Toreboda.Kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Fredsbergsvägen 2, Töreboda
Öppet för besök efter överenskommelse.

Ansvarar för kyrkogårdar, gravar, gravskötsel m.m. i hela Töreboda pastorat.
Läs mer under kyrkogårdsförvaltningen