Foto: Hanna Hummelbo

Töreboda kyrka

Kyrkan uppfördes 1868-1870 på den så kallade Börstorps backe. Töreboda kyrka hör till Töreboda församling.

360°-bilder 

Anledning till kyrkans nord-sydliga orientering sägs vara dåliga grundförhållanden. Arkitekt var Albert Törnqvist. Denne tycks även ha ritat predikstol och en ännu bevarad orgelfasad. Gustaf Andersson och Johan Larsson, Varola, var byggmästare. Skiffertaket lades på 1893.

Kyrkan föregicks av Björkängs medeltidskyrka på annan kyrkplats. Denna avlöstets av en ny kyrka på 1600-talet. Från föregångaren har bevarats en medeltida dopfunt, storklockan, en altaruppsats från 1738 (målad 1766) med skulpturer från 1400-talet (nu placerad på östra långhusväggen), en 1700-talsmålning av den första nattvarden (nu placerad utmed sydväggen), en tidigmedeltida madonna (i läktarunderbyggnad) och ett tidigmedeltida krucifix (på vinden). På vinden finns även viss ursprunglig inredning som utbyttes på 1950-talet, bland annat altaruppsats och altarring och dessutom nummertavlor, en flöjel från 1770 och ljuskronor av plåt. Från byggnadstiden har även nuvarande predikstol, orgelfasad och läktare bevarats. En mindre eldsvåda 1911 lyckades man släcka i tid.