Musik vid gudstjänster, dop, bröllop och begravningar

Eftersom kyrkans lokaler är offentliga finns vissa begränsningar vad gäller musikuppspelning.

Önskar anhöriga, brudpar eller dopförälder spela förinspelad musik i samband med gudstjänster, dop, bröllop och begravningar finns det vissa förhållningsregler. I Töreboda pastorat spelas rättvis musik – det vill säga upphovspersonerna får betalt för sitt arbete. Det medför att vissa medium och tjänster är tillåtna, och andra inte. 

Töreboda pastorat har skickliga musiker som gärna framför låtarna live. För att värna om kyrkomusikernas uppdrag hänvisas därför i första hand till dem.

Förhållningsregler för uppspelning av förinspelad musik i samband med gudstjänster, dop, bröllop och begravningar:  

  • Köpt CD-skiva får spelas.
  • Köpt musik i iTunes store får spelas, men måste då lagras på enhet som inte kräver inloggning för att musiken ska spelas, t ex bränd skiva eller USB-minne.

Det är inte tillåtet att spela streamad musik från exempelvis Spotify, Apple music eller Youtube.