Foto: Skara stift

Halna kyrka

Halna kyrka byggdes 1895 (enligt en intskription i kyrkan är den uppförd 1894-1896) efter ritningar av arkitekt Folke Zetterwall. Kyrkan tillhör Töreboda församling.

360°-bilder

Den föregicks av en 1896 riven medeltidskyrka av liggande timmer, belägen ca 500 meter väster om den nuvarande (vid gården Stommen). Från denna har bevarats en medeltida dörr (nu i vapenhuset), en medeltida dopfunt, en predikstol från 1666, altarupptavla från ca 1700, kyrkstöt samt begravningsvapen över Gustav Ekegren från 1697. Den första orgeln var byggd 1896 av CA Härngren. En säregen ljuskrona skall vara skänkt av en rysk korpral, tillfångatagen och förd till Sverige vid kriget 1808-1809, men senare frigiven. Långhuset hade ursprungligen ett öppet innertak av pärlspont och synliga bjälkar. Väggarna var grågula med kvaderstensimitation.

En invändig renovering ägde rum 1927-1928. Taket isolerades och långhusets tunnvälvda nuvarande innertak av spontad panel tillkom. Den gamla altartavlan försågs med ny ram/altaruppsats av Allan Berglund och återinsattes. Den gamla predikstolen uppsattes i kyrkan efter att har renoverats av CO Svensson.

I Halna kyrka firas gudstjänst några gånger under året och den är öppen för förrättningar.