Fredsbön

Varje måndag-lördag 12.00 ber någon i pastoratet för fred. Var gärna med där du är.

Fredsbönerna kan se ut såhär

Tystnad 

L (ledare): Vi samlas idag för att be för fred i världen.
Du ser de ljus vi har tänt som uttrycker vår oro.
Du ser de ljus vi har tänt som uttrycker vår rädsla.

Bön (Sveriges Kristna råd)
F (församling, alla): Heliga treeniga Gud,
du som är världens upprätthållare och frälsare. 
Vi ber för situationen i och omkring Ukraina.
Vi ber om insikt, mod och handlingskraft
hos politiker och ledare att gå fredens väg. 
Stärk enheten mellan människor, folk och stater. 
Hjälp oss alla att verka för fred och försoning. 
Jesus Kristus, vår befriare,
ge våra oroliga hjärtan ro.
Kom med din fred. Amen.

Fri bön/tyst bön

Psalm/sång – sjungen eller läst

Avslutande bön (Moder Teresa):
F (församling, alla): Led mig från död till liv, från lögn till sanning. 
Led mig från vanmakt till hopp, från rädsla till tillit. 
Led mig från hat till kärlek, från krig till fred. 
Låt freden fylla våra hjärtan, vår värld, vårt universum.

Initiativet är taget av stiftets biskop Åke Bonnier som säger: 

- Klockringning och bön blir tillsammans både en markering utåt, men också och främst en samling inåt för fred i Ukraina. Förbönens betydelse är oerhört stor. Därför ber vi tillsammans i hela Skara stift så länge kriget pågår och fortsätter självklart också med andra konkreta insatser av olika slag.