Foto: Hanna Hummelbo

Ekeskogs kyrka

Kyrkan är en av Fägre församlings två kyrkor som har separat klockstapel. Kyrkan tros vara uppförd under 1200-talets förra hälft eller möjlighet 1100-talets sista årtionden.

Ekeskogs kyrka används till gudstjänster året runt och används gärna till dop, vigslar och begravningar. Den är öppen dagligen 7.00-19.00 under sommarhalvåret. 

360°-bilder

Ekeskogs kyrka är uppförd under tidig medeltid. Från medeltiden har bevarats liljestenar, en järnbeslagen dörr, en dopfunt samt en madonnaskulptur från 1200-talet. 1715 tillkom en delvis bevarad altaruppsats av Börje Löfman. Från ungefär samma tid är ett begravningsvapen i kyrkan. 1729 dekormålades innertaket genom kyrkmålare Olof Collander.

Den s k "Ekeskogsmadonnan" – krönt kvinnligt helgon – en träskulptur i ek, lär härstamma från 1200-talet. Dessutom förekommer en bild av aposteln Andreas med X-format kors från 1400-talet och av Mose med lagens tavlor i träskulptur och en Mariabild från samma tid.

1767 fick Ekeskog kyrka Tibergs kyrkas predikstol med tillhörande baldakin. Dopfunten i sten är från 1200-talet.

Av klockstapelns två klockor är den större från 1500-talet och den mindre från 1732 och omgjuten 1752 av Nils Billsten, Skara.

I Ekeskogs kyrka finns ett vackert bårtäcke, tillverkat av Atelje Westragothia. Bårtäcket kan lånas ut till alla kyrkor i Fägre församling.