Foto: Hanna Hummelbo

Beatebergs kyrka

Beatebergs kyrka är en av Fägre församlings "sommarkyrkor". Sommartid firas musikgudstjänster och skolavslutningar och många vigslar och dop.

360°-bilder

Beatebergs kyrka är öppen under somrarna 7.00-19.00 och i samband med t ex allhelgonahelgen. Den används gärna vid förrättningar och musikgudstjänster.

Beatebergs kyrka är en vackert belägen kyrka som ligger på en sluttning ned mot sjön Viken, med åker och äng emellan. Den är öppen för besök dagtid under sommarhalvåret.

Den första kyrkan fick namnet efter dåvarande ägaren till Ryholm, landshövdingen A. O. Lagerberg och hans maka Beata Sparre. Denna kyrka låg strax intill den nuvarande och fick ge namn åt Beatebergs församling, som bildades 1758. Här fanns tidigare ett kapell som flyttats flera gånger, från den dåvarande Rya-byn fram till Ryholms säteri och slutligen Beateberg. Den gamla kyrkan ersattes 1877 med den nuvarande kyrkan.

Kyrkan ritades av arkitekt Emil Viktor Langlet och är byggd i hexagonal form av tegel från det närliggande Ryholms tegelbruk. Storleken på den magnifika tegelkyrkan var anpassad till Beatebergs folkmängd på den tiden. Den uppgick till ca 1100 personer på 1870-talet. Grundidén var den sexkantiga kyrkan där taket kröntes med ett klocktorn. Stora rundfönster skulle sprida ljus in i kyrkan. Kyrkans inre domineras av läktare runt om ett fritt mittrum. Altaret och predikstolen har placerats så nära bänkarna som möjligt och orgeln är placerad ovanför altaret

Exteriören är en blandstil där den romantiska stilen överväger. Av inventarierna är det de vackra oljedukarna, italienska arbeten från 1700-talet, som drar mest uppmärksamhet. De skänktes till kyrkan av ägaren till Ryholm, C. G. Bergdendahl, 1881.

Av övriga inventarier märks en ljuskrona i slipat glas hängande över altarringen, skänkt av dåvarande ägaren till Ryholm, M. Fleetwood, på 1700-talet. En av mässhakarna är skänkt av greve Rolshausen, även han ägare till Ryholm, på 1600-talet.