Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vigseln – beslut, löfte och kärleksfest

Planerar ni att gifta er? Vi gläds med er och gratulerar till ett viktigt beslut. Vi hjälper er gärna att göra vigseln till ett minne för livet.

I vigselakten uttrycker och bekräftar två människor inför Gud sin kärlek till varandra och sin vilja att leva tillsammans. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet. Vi påminns om Guds närvaro och lägger kärleken i hans händer.

Så här går det till

Anmälan till kyrklig vigsel görs till pastorsexpeditionen i Tölö församlingshem. Hindersprövning är obligatorisk och sker hos Skatteverket.

Ni kan gifta er i Tölö kyrka, Varlakyrkan eller Älvsåkers kyrka. Vi erbjuder er präst och musiker. Själva vigselakten kostar inget om någon av makarna tillhör Svenska kyrkan och ni anlitar någon av prästerna i Tölö, Varla eller Älvsåker, däremot kan kostnader tillkomma för extra musik. Vanligtvis sker vigslar på lördagar men vill ni gifta er på en annan dag i veckan kan det också gå bra. 

Förberedelser inför vigseln

I god tid före vigseln träffas det blivande brudparet och prästen för att tala om vigselns innebörd och utförande. Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del utforma den efter egna önskemål. Det gäller musik och psalmer, men också bibelläsning och böner. Musik som passar tillfället och kyrkorummet väljs i samråd med ansvarig kyrkomusiker och präst. 

Bild på koret i Tölö kyrka

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I Tölö-Älvsåker pastorat har vi tre kyrkor från olika tidsepoker: Tölö kyrka från 1800-talet, medeltidskyrkan i Älvsåker och Varlakyrkan från 1990-talet.

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller göra en lokalbokning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.