Foto: Eva Bergengren

Våra kyrkogårdar

I vårt pastorat finns två kyrkogårdar, en i Tölö och en i Älvsåker, var och en med sin speciella karaktär. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för anhöriga.

Älvsåkers kyrkogård

Kyrkogården sträcker sig åt norr och väster från den vackra, medeltida kyrkan, daterad till 1200-talet. Klockstapeln intill kyrkan uppfördes 1768 och ger kyrkogården en tydlig siluett. På kyrkogården finns en rofylld minneslund. Den lilla gångbron tar dig över bäcken som delar den östra och västra sidan av kyrkogården. 

Foto: Eva Bergengren

Tölö kyrkogård

Kyrkogården ligger norr om Tölö kyrka från 1864. Här finns Sahlgrenska gravkoret, en nyklassicistisk, kupolkrönt centralbyggnad från 1700-talet, ursprungligen uppförd i anslutning till den tidigare medeltidskyrkan.

Askgravlunden i skogsbrynet väster om kyrkan ger plats för reflektion med sitt porlande vatten och vackra inramning.

Utanför kyrkan finns Pärlstigen – en reflektionsstig som alltid är öppen av vandra. Den är formad efter Frälsarkransen, ett radband gjort av biskop Martin Lönnebo. Pärlorna längs stigen hjälper oss att förstå och reflektera kring hur vi lever våra liv.

Foto: Eva Bergengren

Kontakt kyrkogården

Välkommen att kontakta vår pastorsexpedition med frågor som rör begravning och kyrkogård.

Öppettider: Mån-fre 9-12

Telefon: 0300-43 40 00

E-post: tolo.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Smidesvägen 34, 434 40 Kungsbacka

Varför ser kyrkogårdarna ut som de gör?

Vilka är egentligen platserna där vi gravsätter våra anhöriga? Hur har dessa platser kommit till och varför ser kyrkogårdar ut som de gör? I alla tider har människor tagit hand om avlidna inom den egna gruppen. Hur detta omhändertagande har kommit till uttryck varierar från en kultur till annan. Klicka här för att ladda hem.