Foto: Ann-Charlotte Olsson

Vandra längs Pärlstigen

På Tölö kyrkogård finns Pärlstigen – en möjlighet att stanna upp och reflektera kring livet. Den är alltid öppen.

Pärlstigen finns på Tölö kyrkogård och tar ungefär 15 minuter att gå. Den är formad efter Frälsarkransen – ett radband gjort av biskop Martin Lönnebo – med olika pärlor till hjälp för oss att förstå och reflektera kring hur vi lever våra liv.

Pärlstigen börjar vid Lilla kapellet nedanför Tölö kyrka, där det också finns frälsarkransar att låna. För varje pärla finns en färgad sten och en liten tavla med text som uppmuntrar till egna tankar och funderingar.

Gå gärna pärlstigen.
Gå i din egen takt.
Gå med dina egna frågor och tankar.
Pärlstigen är alltid öppen!

 

Foto: Sara Danielsson

”Om jag inte har tid att stanna upp under dagen har jag inte gjort något viktigt …”

För drygt 20 år sedan formade biskop Martin Lönnebo ett litet radband till hjälp för att lyssna både till sig själv och till Gud. Han kände att livet rusade på och tyckte det var svårt att stanna upp och ställa in kompassriktningen för hur han ville leva sitt liv. Han frågade: Hur kan jag leva på ett äkta och sant sätt? Under en spännande resa, då han blev strandsatt på en ö i Medelhavet, föddes idén om ett radband som han kallade för frälsarkransen. Frälsarkransen kan vara en hjälpa att formulera tankar kring ursprung, mening och hopp. “Utan förankring i en större helhet kan jag inte ha en medveten riktning i livet”.

Pärlorna symboliserar centrala delar i mitt liv: Livstro och mening (Gudspärlan), min identitet (jag-pärlan), nåden att finnas till (doppärlan), motgångar/kamp (ökenpärlan), livsglädjen (bekymmerlöshetspärlan). Kärlekens två rörelser speglas med två röda pärlor: den mottagande och den utgivande kärleken, de tre hemlighetspärlorna påminner om mina djupaste personliga tankar och om min samhörighet med skapelsen (den gröna). Den svarta pärlan lyfter min erfarenhet av tomhet, sorg och smärta medan den sista vita pärlan (uppståndelsepärlan) visar på hoppet om en framtid utan ondska. De avlånga pärlorna är tystnadspärlor som minner om vikten att öppna sig och ”bara vara”.

Foto: Ann-Charlotte Olsson