Meny

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.

Kyrkorådet är Tölö pastorats folkvalda styrelse med ansvar för församlingarnas grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Utöver vår verksamhet ansvarar kyrkorådet även för förvaltning, ekonomi och egendom och förbereder ärenden som ska behandlas av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet består av åtta valda ledamöter och fem ersättare. Därutöver är kyrkoherden självskriven ledamot. Under kyrkorådet finns ett arbetsutskott med uppgift att förbereda de frågor som senare ska behandlas av rådet.

Kyrkorådets ledamöter

Katharina  Brattgård

Katharina Brattgård

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkorådet, ordförande

Gunilla Franzén

Gunilla Franzén

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkorådet, vice ordförande

Hillevi Fredriksson-Björk

Hillevi Fredriksson-Björk

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkorådet

Lena Hammarberg

Lena Hammarberg

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkorådet

Ove Hansson

Ove Hansson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkorådet

Kerstin Hultgren

Kerstin Hultgren

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkorådet

Margareta Larsson-Bäckström

Margareta Larsson-Bäckström

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkorådet

Thomas Sahlström

Thomas Sahlström

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkorådet