Foto: Magnus Aronsson

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.

Kyrkorådet är Tölö pastorats folkvalda styrelse med ansvar för församlingarnas grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Utöver vår verksamhet ansvarar kyrkorådet även för förvaltning, ekonomi och egendom och förbereder ärenden som ska behandlas av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet består av sju valda ledamöter och sex ersättare. Därutöver är kyrkoherden självskriven ledamot.

Kyrkorådets ledamöter

    Händer som bygger ett torn av klossar

    Bli medlem

    Alla medlemmar behövs och alla gör skillnad. Ta del av vad kyrkan erbjuder och bidra till vår utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.